‘When the Eagle learns to fly’

Diverszorg locatie Endegeest en ‘When the Eagle learns to fly’ heeft een missie, visie en doelstellingen ontwikkeld. Hierbij is het van belang om op te merken dat die niet alleen gelden voor de cliënten die bij ons komen voor hulp, maar ook voor onze organisatie zelf. Zo weten we gezamenlijk waar we voor staan en wat wij willen bereiken.

Het doel:
Het begeleiden van ex- gedetineerden, die weer willen re-integreren in de samenleving. Er kan hierbij sprake zijn van psychosociale, psychiatrische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. We ondersteunen in het gebied van wonen, werken, vrije tijd en sociale contacten. Met deze ondersteuning kan je bij ons weer re-integreren in de samenleving.