Lid met een juridische achtergrond voor Raad van Commissarissen voor Diverszorg

Wie zijn wij?

Diverszorg is een jonge, enthousiaste en groeiende zorginstelling.  Wij leveren onder andere in Amersfoort en Den Haag ambulante begeleiding en huishoudelijke hulp (thuiszorg) aan zorgvragers. Daarnaast bieden we in Endegeest woonbegeleiding aan mensen met een forensische achtergrond. Bij Diverszorg is iedereen welkom en worden verschillen omarmd. We vinden het erg belangrijk om een sociale band op te bouwen met onze medewerkers en cliënten. Daarnaast doen wij wat wij zeggen en staan we voor wat wij doen.  Wij staan achter onze eigen keuzes en we durven ons eigen pad te volgen. Daarbij stimuleren we onze medewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen en de zelfredzaamheid van onze cliënten te verhogen.

Wat ga jij doen?

De Raad van Commissarissen (‘’RvC’’) van Diverszorg is het officiële orgaan dat de wettelijke functie van het intern toezicht verzorgt. Hierbij volgt de organisatie de ‘Governancecode Zorg’. 

De RvC houdt integraal toezicht op bestuur en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de organisatie. De RvC staat het bestuur als klankbord en sparringpartner ter zijde. De taken en bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement RvC. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden, waaronder één voorzitter. De leden zullen in overleg met elkaar een voorzitter verkiezen. Er wordt binnen de Raad van Commissarissen gestreefd naar diversiteit in de samenstelling, door middel van verschillende deskundigheden en disciplines met een evenwichtige samenstelling. Vanwege de groei van onze organisatie is er een vacature ontstaan voor een lid met een juridische achtergrond. 

 De Raad van Commissarissen heeft in ieder geval de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 

 • Het toezicht op kwaliteit en veiligheid van de zorg en dienstverlening. 
 • Het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de bestuurder. 
 • Het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico’s die aan de activiteiten van Diverszorg verbonden zijn.
 • Het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving 
 • Adviseur, klankbord en sparringpartner voor het bestuur.

Wie ben jij?

We vinden het belangrijk dat je als lid van de Raad van Commissarissen voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van Diverszorg in het bijzonder hebt. 

 • Je hebt een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk. 
 • Je hebt ruime juridische ervaring opgedaan in het private domein. Ervaring met en kennis van de wet- en regelgeving in de zorg is een pre. 
 • Je hebt gedegen juridische kennis opgedaan en beschikt ten minste over een relevante afgeronde Hbo- opleiding
 • Je bent goed bekend met de dynamiek in bestuur en RvC en bent in staat een actieve bijdrage te leveren aan de verbinding binnen de raad, het bestuur en alle andere stakeholders.
 • Je bent een stevige strategische sparringpartner die beschikt over een overstijgende (intergrale) blik en kunt daarom goed meedenken, zowel in hoofdlijnen als inhoudelijk. 
 • Je bent tot slot integer, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Wat bieden wij:

De Raad van Commissarissen vergadert gemiddeld 1 keer per maand of zo vaak als nodig blijkt. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding is vastgesteld op € 8.600,- per jaar exclusief reiskosten. De overleggen vinden plaats op de verschillende locaties van Diverszorg te Amersfoort, Den Haag en Endegeest. 

Soort werk

Raad van Commissarissen

Aantal uren

Salaris

Locatie

Amersfoort, Den haag

Deze functie is gesloten