Lid met een financiële achtergrond voor Raad van Commissarissen voor Diverszorg

Wie zijn wij?

Diverszorg is een jonge, enthousiaste en groeiende zorginstelling Wij leveren onder andere in Amersfoort en Den Haag ambulante begeleiding en huishoudelijke hulp (thuiszorg) aan zorgvragers. Daarnaast bieden we in Endegeest woonbegeleiding aan voor ex- gedetineerden. Onze visie is om bij te dragen aan een multiculturele en harmonieuze samenleving. Bij ons staan dan ook de wensen en behoeften van de cliënt centraal en kijken we nauwlettend naar de cultuur-sensitieve situatie.

Wat ga jij doen?

De Raad van Commissarissen (‘’RvC’’) van Diverszorg is het officiële orgaan dat de wettelijke functie van het intern toezicht verzorgt. Hierbij volgt de organisatie de ‘Governancecode Zorg’. 

De RvC houdt integraal toezicht op bestuur en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de organisatie. De RvC staat het bestuur als klankbord en sparringpartner ter zijde. De taken en bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement RvC. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden, waaronder één voorzitter. De leden zullen in overleg met elkaar een voorzitter verkiezen. Er wordt binnen de Raad van Commissarissen gestreefd naar diversiteit in de samenstelling, door middel van verschillende deskundigheden en disciplines met een evenwichtige samenstelling. Vanwege de groei van onze organisatie is er een vacature ontstaan voor een lid met een financiële achtergrond. 

De Raad van Commissarissen heeft in ieder geval de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 

 • Het toezicht op kwaliteit en veiligheid van de zorg en dienstverlening.
 • Het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de bestuurder. 
 • Het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico’s die aan de activiteiten van Diverszorg verbonden zijn.
 • Het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving 
 • Adviseur, klankbord en sparringpartner voor het bestuur.

Wie ben jij?

We vinden het belangrijk dat je als lid van de Raad van Commissarissen voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van Diverszorg in het bijzonder hebt. 

 • Je hebt een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk. 
 • Je hebt ruime financiële ervaring  opgedaan in het private domein. Ervaring als (voormalig) accountant is een vereiste. Ervaring met en kennis van de financiering in de zorg is een pre. 
 • Je hebt gedegen financiële kennis opgedaan en beschikt ten minste over een relevante afgeronde Hbo- opleiding
 • Je bent goed bekend met de dynamiek in bestuur en RvC en bent in staat een actieve bijdrage te leveren aan de verbinding binnen de raad, het bestuur en alle andere stakeholders.
 • Je bent een stevige strategische sparringpartner die beschikt over een overstijgende (intergrale) blik en kunt daarom goed meedenken, zowel in hoofdlijnen als inhoudelijk. 
 • Je bent tot slot integer, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Wat bieden wij:

De Raad van Commissarissen vergadert gemiddeld 1 keer per maand of zo vaak als nodig blijkt. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding is vastgesteld op € 8.600,- per jaar exclusief reiskosten. De overleggen vinden plaats op de verschillende locaties van Diverszorg te Amersfoort, Den Haag en Endegeest.

Soort werk

Raad van Commissarissen

Aantal uren

Salaris

Locatie

Amersfoort, Den haag

Interesse?

De sollicitatieprocedure voor deze functie bestaat uit een eerste en tweede. Daarnaast is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Mail je CV en motivatie naar  werkenbij@diverszorg.nl .

Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem gerust contact op met Michal Ben David, Corporate Recruiter, via m.bendavid@diverszorg.nl of 06 416 428 08.

Voor vragen over de functie ? Neem gerust contact op met Marouane Charrout, Algemeen Directeur, m.charrout@diverszorg.nl of 06 516 262 22.