Werkwijze

Wij zijn Diverszorg

Harmonie in diversiteit

Werkwijze

Bij Diverszorg staat de cliënt centraal. Om u de zorg aan te bieden die u nodig heeft is er meer dan alleen expertise nodig. Daarom hanteren wij een systeem waarbij veel aandacht is voor iemands levenswijze, religie, normen en waarden en bijvoorbeeld de moedertaal. Ons team heeft oog voor de wensen en behoeften van onze cliënten.

Zorgafbakening

Bij Diverszorg bieden wij de volgende type zorg aan:

 • WMO Ambulante begeleiding.
 • WMO Huishoudelijke Hulp.
 • Indicatie

  Tijdens het eerste kennismakingsgesprek zal er besproken worden welke hulpvraag u heeft. De zorg kan geleverd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of vanuit de gemeente in de vorm van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zodra de indicatie binnen is, zal er een zorgplan worden opgesteld. Hierin staat beschreven welke zorg u zult ontvangen en wat het doel is. Zodra al deze stappen zijn doorlopen, zullen we van start gaan met uw zorg. Wij bieden uitsluitend zorg in natura vanuit de WMO aan cliënten boven de 18+, wij bieden uitsluiting zorg in natura aan cliënten.

  Uitsluitingscriteria

  We bieden WMO zorg aan cliënten ouder dan 18 jaar die een zorgvraag hebben op het gebied van huishoudelijke ondersteuning en/of ambulante begeleiding. Niet iedere zorgvraag kan door ons worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld: Wij bieden geen zorg aan cliënten wanneer de veiligheid van de medewerker in het geding komt. We bieden géén gedwongen zorg. Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat wij niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurt zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing. De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de dienstverlening te beëindigen:

 • Onveilige werkomgeving voor medewerkers
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers
 • Cliënten die zich bezig houden met criminele activiteiten
 • Fysieke en verbale agressie
 • Seksueel ongewenste gedragingen
 • Cliënt overstap naar WLZ